ปล่อยให้มันผึ้ง: ผึ้งสะกดคำ ALC ประจำปี 2563

ประหยัดวัน!

ประหยัดวัน!

Bank Five Nine Logo_Stacked Color_R.png
Coerper logo.png

ปล่อยให้มันผึ้ง: ผึ้งสะกดคำ ALC ประจำปี 2563

ประหยัดวัน!

คุณได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน Spelling Bee ประจำปีครั้งที่สี่ของศูนย์การรู้หนังสือสำหรับผู้ใหญ่ของเขต Ozaukee!

 

เข้าร่วมกับเราในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2020 เวลา 18.00 น. ที่ River Club of Mequon

 

กิจกรรมธีม "Let it Bee" จะประกอบไปด้วย: อาหารเย็นเครื่องดื่มการประมูลเงียบ ๆ และการสะกดคำสำหรับผู้ใหญ่ที่แข่งขันได้

ประหยัดวัน!